News
นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี 2562 นายยงยศ วรสุภาพ และนางสาวรัชนี ไชยแก้วเมรุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ กองบิน 41 เชียงใหม่ แบบจัดเก็บข้อมูลคดี เพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ ศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ข่าวกิจกรรมภาค 5
ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวศาลในภาค 5