News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการศาลจังหวัดฮอด อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการศาลจังหวัดแม่สะเรียง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 6 หน่วย บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบศาลแขวงเชียงราย นายชำนาญ อินทะศร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวผู้มีปัญหาสารเสพติด

COJPASS

ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวศาลในภาค 5