Accessibility Tools

News
นายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประชุม มอบนโยบายประธานศาลฎีกาและนโยบายอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และแนะนำผู้บริหารในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสโยกย้ายมารับตำแหน่ง วาระ 1 เมษายน 2567 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้พิพากษา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและวุฒิบัตรโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมภาค 5

 

ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

คลิปวีดีโอศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปาง(การคุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา)

คลิปวีดีโอศาลเยาวชนฯ จังหวัดลำปาง (การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู)

ข่าวศาลในภาค 5
แนวทางการใช้งานระบบแจ้งเตือน ผ่าน Line Notify
e-Hearing

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง