Accessibility Tools

News
เจ้าพนักงานตำรวจศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ร่วมประชุม “การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา และการบริหารจัดการคดีของศาลชั้นต้นในภูมิภาค” สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อศรีใจ ใจมูลมั่ง บิดาของนางสาวนันทวัน ราชคมน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 5 ครั้งที่ 6/2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมกับศาลชั้นต้น ในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรมภาค 5

ข่าวสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
ข่าวศาลในภาค 5

แนวทางการใช้งานระบบแจ้งเตือน ผ่าน Line Notify
e-Hearing

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง