image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์

โทรศัพท์ 052-081-976-8

โทรสาร  052-081-988

 อีเมล์

it@coj.go.th

 

 Social