Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ติดต่อเราimage

 

ที่ตั้ง

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
เลขที่ 999 ถนนโชตนาตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์

โทรศัพท์ 052-081-976-8
โทรสาร  052-081-988

 

อีเมล์

jor5@coj.go.th

 

 

Social