Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดเชียงรายหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลแขวงเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ