image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง 10 กล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ