Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสโยกย้ายมารับตำแหน่ง วาระ 1 เมษายน 2567image
image