Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับภาคีเครือข่าย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ image
image