Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และคณะเนื่องในโอกาสเข้าขอพรและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567image
image