Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและการบริหารจัดการคดี ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5image
image