Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มอบหมายให้นายมนัส พูลสวัสดิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566image
image