Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566image
image

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสถาพร  วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image