Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสมโภชพระประธานประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่image
image