Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 รับฟังการบรรยายการใช้งานระบบ ตรวจร่างคำพิพากษาทางอิเล็คทรอนิกส์ (ECES)image
image