Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจำปี 2566” เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566image
image