Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลจังหวัดฮอด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ คดีผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2567image