Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566image

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕66 เวลา 08.29 นาฬิกา นายระวิ  พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image