Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลจังหวัดฝาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการกำกับดูแล สอดส่อง รับรายงานตัว ให้คำปรึกษา ผู้ต้องหาและจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือกำหนดเงื่อนไขหลังมีคำพิพากษาimage