ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลจังหวัดฝาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตรวจเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และมอบสิ่งของให้กำลังใจชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่