Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านimage

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน มอบชุดผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรภายในศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วม (พิธีบรรพชาอุปสมบท) โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วม (พิธีปลงผม) โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 1/2566

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ชมรมพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่านเข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโครงการตักบาตรรุ่งอรุณน้อมธรรมนำสุขของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญอาคารที่ทำการศาล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมโครงการธรรมะม่วนใจ๋ สวดมนต์พ้นภัย ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดทำโครงการ “คลินิกศาลเยาวชนฯ น่าน ประจำปี พ.ศ.2566”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 จังหวัดน่าน