ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการติดตาม เยี่ยมเยือนเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่