ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศาลจังหวัดฝาง ประชุมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด