ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการชวนเด็กดูหนัง ชมสื่อสอนใจ สร้างโลกใหม่ เปลี่ยนตัวตน (Films for Change) และโครงการร้อยความรู้ สู่การเล่าเรื่อง