ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โปรดเลือกข้อความลงนามถวายพระพร
ชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุ ตำแหน่ง
กรุณาใส่ตำแหน่งของท่าน
โปรดระบุ หน่วยงาน
กรุณาระบุหน่วยงานของท่าน
กดยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูล