ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


 

โปรดเลือกข้อความลงนามถวายพระพร
ชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุ ตำแหน่ง
กรุณาใส่ตำแหน่งของท่าน
โปรดระบุ หน่วยงาน
กรุณาระบุหน่วยงานของท่าน
กดยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูล