image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่คุณพ่อศรีวัน คำเหล็ก บิดาของนางพัชรินทร์ ทาระวรรณ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5

image เอกสารแนบ