image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หน่วย บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน ๖ หน่วยและบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลแขวงเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หน่วย บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน ๖ หน่วยและบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลแขวงเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


image เอกสารแนบ