image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 6 หน่วย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

image เอกสารแนบ