image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงระบบไมค์ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
image

image เอกสารแนบ