Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสถาพร วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เลขานุการศาลยุติธรรม ประจำภาค 5 และผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5image
image