Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอกปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 และคณะimage
image

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566  เวลา 13.30 น. นายสถาพร  วิสาพรหม รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอกปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของ บน.41 เข้าเยี่ยมพร้อมแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (วาระตุลาคม 2566) ณ ห้องทำงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  5  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image