image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายวงการ ช่วยพนัง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5
image