image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 โดยนายสุกิจ ศรีสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566
image