image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้การต้อนรับประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และคณะ พร้อมสนับสนุนในการจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์
image