image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายวันชัย เวชพาณิชย์กิจกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565
image