image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
image