image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
image