image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายชำนาญ อินทะศร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวผู้มีปัญหาสารเสพติด
image