image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายสุทธิศักดิ์ สุขบุญพันธ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 6 หน่วย บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบศาลแขวงเชียงราย
image