image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางอรพินท์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ร่วมพิธีเปิดโครงการสวดมนต์และปฏิบัติภาวนาเพื่อพัฒนาจิต พร้อมร่วมสวดมนต์และรับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “อำนาจธรรมที่ตุลาการควรรู้”
image