image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ให้โอวาทแก่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสโยกย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่
image