image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายวัชรินทร์ ภู่นริศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
image