image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
image