image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศาลแขวงเชียงใหม่และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ให้คำปรึกษา
image