image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการและตรวจนิเทศงานธุรการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องทางด้านงานธุรการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของศาลแขวงเชียงดาว
image