image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
image

image เอกสารแนบ