image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นายยงยศ วรสุภาพ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัทรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
image