Accessibility Tools

image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ข่าวกิจกรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนimage
image ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ“เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในรายการ “กฎหมายชาวบ้าน”
image ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการ “จัดการความรู้” (Knowledge Management : KM) หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง โปรแกรมรายงานผล การปล่อยตัวชั่วคราวรายวัน วันหยุด และการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
image ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”
image ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน
image ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ Green Court "กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว"