ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พร้อมคณะ