ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565