ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลจังหวัดฝาง