ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ตรวจนิเทศงานธุรการ และสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ